Помет (28.05.2006)
"Г"
(OLBURD TSAKH х YUNONA IZ AGLITSKOGO SADA)
 
Гильдэбранд Арро Ротэрваль Экстра 
Грэйт Виннер Ротэрваль Экстра 
Гвиннет Реал Ротэрваль Экстра 
Гармония Контэса Ротэрваль Экстра